Welkom

Gebed in coronacrisis

Heer God
schepper van licht en leven
oorsprong en doel van ons bestaan

zie naar uw mensen in benauwdheid
benauwd door de gevolgen van het coronavirus
             slachtoffers, familieleden en vrienden
benauwd door de verantwoordelijkheid voor een goede zorgverlening
             artsen en verplegenden, vrijwilligers
benauwd door ... Lees verder>>

Bisschoppen gaan voor in online eucharistieviering

Bisschoppen gaan voor in online eucharistieviering

Nu ons sociale leven bijna is stilgevallen en we langere tijd niet naar ... lees verder>>

 


Welkom bij de website van ’t Huis te Poort / Oud-Katholieke Parochie   van de H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius aan de Dam 28 te Schiedam.

Op deze plaats komt sinds de reformatie (1572) Katholiek Schiedam samen voor de eredienst en geeft aldus van het begin af aan  de Oud–Katholieke gemeente te Schiedam onderdak. Op 7 april 1994 is bij  goedkeuring van † Antonius Jan Aartsbisschop van Utrecht de Parochie van de H.  Johannes de Doper te Schiedam officieel verenigd met de Parochie van de HH.  Laurentius en Maria Magdalena te Rotterdam tot de nieuwe Parochie van de HH.  Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius.