Welkom

Hervattingen van de vieringen

Met veel genoegen laat ik u weten dat het mogelijk is gebleken om per zondag 9 mei a.s. de vieringen in onze parochie te hervatten!

Onderstaand vindt u meer informatie en aanwijzingen inzake het bijwonen van de vieringen in Schiedam, die zoals gebruikelijk om 10.30 uur aanvangen.

Wij hanteren dezelfde regels als tijdens de vorige periode ... Lees verder>>

 


Welkom bij de website van ’t Huis te Poort / Oud-Katholieke Parochie   van de H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius aan de Dam 28 te Schiedam.

Op deze plaats komt sinds de reformatie (1572) Katholiek Schiedam samen voor de eredienst en geeft aldus van het begin af aan  de Oud–Katholieke gemeente te Schiedam onderdak. Op 7 april 1994 is bij  goedkeuring van † Antonius Jan Aartsbisschop van Utrecht de Parochie van de H.  Johannes de Doper te Schiedam officieel verenigd met de Parochie van de HH.  Laurentius en Maria Magdalena te Rotterdam tot de nieuwe Parochie van de HH.  Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius.