Welkom

Hervatting van de vieringen

Hervatting van de vieringenVanaf zondag 14 juni 2020 worden de vieringen in onze kerk hervat. Wij zijn heel blij dat wij u vanaf dat moment weer mogen verwelkomen!

Uiteraard houden wij ons strikt aan de richtlijnen zoals deze thans gelden. Dat heeft de nodige consequenties voor u als kerkganger. Als u vaste bezoeker van onze kerk bent, heeft u reeds de nodige ... Lees verder>>

Gebed in coronacrisis

Heer God
schepper van licht en leven
oorsprong en doel van ons bestaan

zie naar uw mensen in benauwdheid
benauwd door de gevolgen ... lees verder>>

 


Welkom bij de website van ’t Huis te Poort / Oud-Katholieke Parochie   van de H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius aan de Dam 28 te Schiedam.

Op deze plaats komt sinds de reformatie (1572) Katholiek Schiedam samen voor de eredienst en geeft aldus van het begin af aan  de Oud–Katholieke gemeente te Schiedam onderdak. Op 7 april 1994 is bij  goedkeuring van † Antonius Jan Aartsbisschop van Utrecht de Parochie van de H.  Johannes de Doper te Schiedam officieel verenigd met de Parochie van de HH.  Laurentius en Maria Magdalena te Rotterdam tot de nieuwe Parochie van de HH.  Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius.