Goede week en Pasen 2020

Goede week en Pasen 2020

Dit jaar vieren we Pasen noodgedwongen anders dan vorige jaren. We vieren de Goede Week en Pasen niet met de mensen uit onze “eigen” parochie vanwege de Coronacrisis maar online met oud-katholieken uit het land.

U kunt deze volgen via deze link: https://www.youtube.com/channel/UCdedL8O6dqYFGfpOuus6ESg


Op deze wijze kunnen we het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus met elkaar vieren en ons met elkaar verbonden voelen. Hier kunnen wij troost en kracht uit putten.


De vieringen in de Goede Week en met Pasen vinden plaats op: 

  • 9 april, 20.00 uur: Witte Donderdag
  • 10 april, 20.00 uur: Goede Vrijdag
  • 11 april, 21.00 uur: Paaswake
  • 12 april, 10.00 uur: Eerste zondag van Pasen


WITTE DONDERDAG


Het lied van de Heer die knecht werd

Filippenzen, 2, 5-11

 

Laat zo uw gezindheid zijn

als het was bij Jezus Messias,

die in de gestalte van God

het niet heeft beschouwd als een voorrecht

om Gode gelijk te zijn,

want Hij heeft de hemel verlaten,

het bestaan van een slaaf aanvaard

in alles gelijk aan de mensen,

en in de gedaante der mensen,

vernederd ten dode toe,

heeft Hij aan het kruis gehoorzaamd,

daarom heeft God Hem verhoogd

en heeft Hem een naam gegeven

boven alle andere uit,

opdat voor de naam van Jezus

zou buigen al wat bestaat

in alle rangen der schepping,

en alle tong zou belijden

dat Jezus de Heer is,

tot glorie van God de Vader.

Amen.

 (OKG 300)

 

Het lied van brood en beker

 

Toen jezus in zijn uur gekomen was

om deze wereld te verlaten,

heeft hij ten einde toe ons liefgehad.

De veelgeliefde Zoon van God de Vader

wordt een slaaf die onze voeten wast,

wordt een slaaf die onze voeten wast.

 

Toen Jezus met zijn vrienden maaltijd hield,

nam hij het brood, nam hij de beker.

hij heeft zijn leven aan ons uitgedeeld,

zijn bloed voor deze wereld prijsgegeven –

teken van de geest die hem bezielt,

 teken van de geest die hem bezielt.

 

Ik ben de wijnstok, heeft hij toen gezegd,

gij zijt voorgoed met mij verbonden.

Ik ben uw waarheid, en ik ben de weg,

ik ben die ben, vergeving van uw zonden;

vrede geef ik u, heeft hij gezegd,

vrede geef ik u, heeft hij gezegd.

 

Toen Jezus naar zijn Vader toe zou gaan,

heeft hij gebeden voor zijn vrienden,

Vader, bad hij, bewaar hen in uw Naam,

mogen zij allen één zijn in de liefde,

dat zij doen wat ik hun heb gedaan,

dat zij doen wat ik hun heb gedaan.

 

Toen Jezus in de hof gekomen was,

heeft hij in grote angst gebeden,

maar er was niemand die hem antwoord gaf.

Een vriend heeft hem verkocht en uitgeleverd

toen hij in zijn uur gekomen was,

toen hij in zijn uur gekomen was.

 

Huub Oosterhuis (OKG 624)

------------------

Maaltijd

Hij heeft ons aangekeken. De een na de ander. Telkens bleven zijn ogen even hangen op elk van onze gezichten. En zoals wij iedere trek rond zijn mond, elke rimpel om zijn ogen kenden, zo kende Hij die van ons. We kennen elkaar al zo lang.

 

Maar Hij keek verder. Dieper dan de oppervlakte reikte zijn blik en elk van ons was alleen met zijn gedachten. Wat denkt Hij? Hoe zou Hij mij noemen? ‘Dwaas’, ‘verrader’, ‘lafaard’, ‘zwakkeling’, ‘mislukkeling’? En toen Hij de ronde met zijn blik gedaan had, ontkende Hij de namen die wij onszelf in zijn ogen gegeven hadden niet. Maar voluit, royaal gemeend zei Hij: ‘Ik hou van je. 

’ En nu ik me dit herinner, zou ik het een avond lang, een leven lang willen herhalen: ‘ik hou van je’, ‘ik hou van je’. Om het uiteindelijk te kunnen geloven.


EN/OF

‘Kom, we gaan’

zegt Hij

En achter ons een uitgeklede kerk

Naakt

Te kijk gezet

 

Stom orgel

Dode kaarsen

voor een stervende mens

Godverlaten plaats in een

godvergeten wereld.

 

Wat sta je daar nog

met je toren omhoog in de nacht?

Stort in!

Tochthoek!

Met de koude wind

rond je lege banken

 

Weg van hier

naar Nergenshuizen

naar niemand-ook-god-niet-weet-waarnaar-toe

Naar huis en bed

Slapen

’t Is al laat

en vergeten dat het...

 

‘Kom we gaan’

zegt Hij

En alles staat stil

(uit:  ‘intercity bestemming Pasen’)


 

 

 

GOEDE VRIJDAG

 

  


afbeelding uit een kruisweg gemaakt door Margreet van de Burgt