Advent

Gedurende de vier weken van de Advent bereidt de kerk zich voor op het grote feest van Kerstmis. Dat feest gedenkt de geboorte van Jezus van Nazaret in de stad van David, Bethlehem. 

Wat betekent deze persoon voor ons, dat hij ons na tweeduizend jaar nog altijd inspireert? Het heeft te maken met zijn levensloop, zoals die in de vier evangeliën in de Bijbel wordt beschreven. Die levensloop wordt gekenmerkt door een volstrekte concentratie op wat wordt omschreven als ‘het koninkrijk van God’ of ‘het koninkrijk der hemelen’. Dat koninkrijk breekt aan met de komst van Jezus, hij is de verpersoonlijking van dat koninkrijk. Gods koninkrijk krijgt daar gestalte, waar mensen in navolging van Jezus leven.