Gemeentevergadering 21 oktober

Najaars gemeentevergadering

De Gemeentevergadering van onze parochie wordt gehouden na afloop van de eucharistieviering op zondag 21 oktober a.s., aanvang 12.15 uur. U bent van harte welkom!Ook vrienden en gastleden zijn van harte uitgenodigd.