27 mei - heilig vormsel

Heilig vormsel

Op zondag 27 mei zullen Gina en Nicole
het heilig vormsel ontvangen.

Mgr.Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht zal
het heilig vormsel toedienen.


U wordt allen van harte uitgenodigd om dit met ons mee te vieren.


Bij de voorbereiding op het vormsel schrijven de vormelingen een geloofsbrief.
Hieronder is een kort gedeelte uit de geloofsbrief weergegeven.

Het christelijk geloof is voor mij als een baken van veiligheid waarin ik op verhaal mag komen
en wat mij richting geeft. Je komt alleen en dan wordt het samen.
Dit geeft mij, net zoals de kerk, een kader met hoe ik in het leven sta en wil staan.
Het bekrachtigt mijn zijn. Ik zoek God vanuit mijn eigen verhaal en God zoekt mij, ons, ook.
Deze relatie wil ik onderhouden en zorg voor dragen met innerlijk dialoog, gebed, samen delen, eren en vieren in de Eucharistie.
Het geeft me rust en vreugde. Teksten, boeken, beelden geven mij inspiratie of uitdagingen en helpen mij de relatie steeds herinneren.

Nicole van der Spoel

Het Christelijk geloof is voor mij meer dan een gebouw, een instituut waarbinnen het geloof beleden kan worden.
En ook meer dan de Bijbel alleen (Deze zie ik als een soort van handboek, eeuwenoude teksten die ook heden ten dage nog zeer actueel zijn en waarmee alle aspecten van het menszijn belicht worden).
Het is 24 uur per dag om mij heen en door mijn leven verweven.
Het Christelijk geloof is voor mij ook een leidraad.
De 10 geboden vormen de basis voor normen en waarden.
Hoe ga je met je medemens om? Hoe eer je God, Jezus, de Heilige Geest?

Gina Hebels