Hemelvaart van de Heer

Gezamenlijke Hemelvaartsviering Den Haag, Delft en Schiedam.Dit jaar zullen we gezamenlijk Hemelvaart vieren met de parochies
Delft en Den Haag.

U bent van harte uitgenodigd in de Haagse Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus op  Donderdag 10 mei 2018.
De viering begint om 10:00 uur.

Adres
: De ingang van de kerk is aan de Juffrouw Idastraat 7, Den Haag.

Google Maps en locatie: KLIK HIER.