Gemeentevergadering 22 april

De Gemeentevergadering van onze parochie wordt gehouden na afloop van de eucharistieviering op zondag 22 april a.s., aanvang 12.15 uur. U bent van harte welkom!
Ook vrienden en gastleden zijn van harte uitgenodigd.