Pasen voor Dummies

Voor christenen is Pasen het belangrijkste feest van het kerkelijk jaar. Maar hoe zit het feest nu precies in elkaar en wat gaat eraan vooraf ?


Net zoals alle ‘Voor Dummies’ boeken krijgen deelnemers aan ‘Pasen voor Dummies’ op een heldere en toegankelijke manier uitgelegd wat Pasen inhoudt. Elke avond is er aandacht voor het bijbelverhaal, de theologie en de liturgie.

De cursus is niet alleen gericht op het paasfeest zelf, maar ook op de daaraan voorafgaande Goede Week.

Deze begint op Palmzondag en duurt tot en met Stille Zaterdag. Deze week staat geheel in het teken van het lijden en sterven van Jezus Christus.

Tijdens de cursus is het niet alleen maar luisteren. Het gaat ook om zien, voelen en ruiken. Al je zintuigen worden bij ‘Pasen voor Dummies’ aangesproken.

Deze cursus wordt gegeven in de gemeentekamer en start donderdag 22 februari.
De tweede en derde bijeenkomst zijn op 1 en 8 maart.
Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur.

Graag voor 18 februari aanmelden bij pastoor Leen Wijker.