Feestelijke Doop

Doopmotivatie van Nicole:


De parochianen en pastoor Leen Wijker van de Oud-katholieke parochie in Schiedam hebben mij zeer warm en welkom ontvangen. De geloofsbeleving en de prachtige liturgie hebben mij diep geraakt en ontroerd. Het respect voor ieders individuele ruimte en overdenkingen binnen de Oud-katholieke traditie, geven me een veilig gevoel om in mijn geloofsleven te kunnen groeien. Het is een mooie verbindende kracht. Daarvoor wil ik iedereen hartelijk danken.

Ik wil gedoopt worden om gehoor te geven aan God’s aanhoudende roeping. Van kind af aan heb ik een innerlijk besef van Zijn aanwezigheid, Zijn tekenen gezien, gehoord, gevoeld en Zijn Grootsheid ervaren in moeilijke momenten en in vreugde. Jezus is voor mij de Goede Herder. Met alle liefde wil ik mijn leven vernieuwen en laten leiden door de Eeuwige, onze Hemelse Vader. Graag wil ik mij verbinden met anderen en God samen dienen in gemeenschap met broeders en zusters. Mijn innerlijk landschap wil ik tot eenheid en uitdrukking brengen met het zichtbare in God’s Licht en Zijn Weg.