Gebed bij de jaarwisseling

Gebed bij de Jaarwisseling

Wij zijn van U, eeuwige God,
en onze tijd behoort U toe.
Mensen komen en mensen gaan,
de tijd slaat wonden en heelt ze weer,
lief en leed gaan hand in hand.
Maar Gij, Heer, blijft dezelfde,
uw jaren kennen geen einde
want Gij zijt de levende God.

Wij danken U voor alles wat ons
in het afgelopen jaar is gegeven
en vragen U:
laat ons met vertrouwen
het nieuwe jaar tegemoet zien.
Stel ons open
voor alles wat komen gaat.

Vervul  onze dagen
met vreugde en voorspoed
en vergeet ons niet.
Onze namen staan toch geschreven
in de palm van uw hand ?
Uw goedheid prijzen wij,
vandaag en alle dagen die komen
tot in eeuwigheid.

uit: In gebed