Cursus 'Oud-Katholiek worden en zijn'


'Oud-katholiek worden en zijn...'

 

Deze cursus werd gehouden op:
15  en 29 oktober en 5 en 26 november.

 De volgende thema's zijn behandeld:

  • Terug naar de bronnen                             
  • Ons persoonlijk geloof                              

  • Meedoen in Gods verhaal                          
  • Kerk in de wereld                                    

 

Oud-katholiek

Oud is vaak een verwarrend begrip. Oud kan ouderwets betekenen, achterhaald.

Oud kan ook degelijk, sterk, ervaren, betrouwbaar en vooral origineel, authentiek betekenen.

Vier avonden waarop je zelf kunt ervaren dat het woordje oud van oud-katholiek staat voor

authentiek, sterk en origineel.


Als leidraad is het boekje "Oud- en nieuw-katholiek" gebruikt.