Leeg en open


Leeg en open -  Seef Konijn


Laat ons bidden

dat we in deze veertig - dagen - tijd

de weg vinden naar onszelf;

dat we onszelf vragen stellen als:

om welke dingen maken we ons druk;

waaraan geven we onze tijd en ons geld?

 

Dat we in deze veertig - dagen - tijd

de weg vinden naar anderen;

hoe komt het dat we met bepaalde mensen

niet uit de voeten kunnen;

hoe kunnen we van óns uit

een weg banen naar hen toe?

 

Dat we in deze veertig- dagen - tijd

ons bevrijden van het oordeel over anderen;

dat we niet onmiddellijk klaar staan

met onze verwijten, maar

eerst vragen stellen aan onszelf.

 

Heer onze God,

maak ons leeg en open,

maak ons kwetsbaar en ontvankelijk;

vervul ons van uw aanwezigheid,

naar het voorbeeld van Jezus,

de zoon naar uw hart.

       Amen.

Ingezonden door: Thea Kieckens-Bronder