Welkom

Versoepelingen van de coronamaatregelen

Vanaf zondag 26 september gelden in Schiedam de volgende versoepelingen van de coronamaatregelen

1. De registratieplicht is afgeschaft. U hoeft zich van tevoren niet meer aan te melden voor een zitplaats. 2. Bij de communie is het weer toegestaan om met meer mensen tegelijk naar voren te komen en gebruik te maken van de knielbanken. 3. ... Lees verder>>

 


Welkom bij de website van ’t Huis te Poort / Oud-Katholieke Parochie   van de H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius aan de Dam 28 te Schiedam.

Op deze plaats komt sinds de reformatie (1572) Katholiek Schiedam samen voor de eredienst en geeft aldus van het begin af aan  de Oud–Katholieke gemeente te Schiedam onderdak. Op 7 april 1994 is bij  goedkeuring van † Antonius Jan Aartsbisschop van Utrecht de Parochie van de H.  Johannes de Doper te Schiedam officieel verenigd met de Parochie van de HH.  Laurentius en Maria Magdalena te Rotterdam tot de nieuwe Parochie van de HH.  Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius.