Feestdag van de Allerheiligste Drie-eenheid

Begintijd 4 juni 2023 10:30

Eindtijd 4 juni 2023 12:00

Vandaag vieren wij de Feestdag van de Allerheiligste Drie-eenheid. In deze viering gaat pr. Leen Wijker voor. De 1e collecte is bestemd voor de Missie St. Paulus. Wij wensen u een gezegende dienst toe. Na afloop van de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de gemeentekamer.