Vijfde zondag van de 40 dagen tijd

Begintijd 26 maart 2023 10:30

Eindtijd 26 maart 2023 12:00

Vandaag vieren wij de Vijfde zondag van de 40 dagen tijd. In deze viering gaat pr. Loes Berkhout voor. De uitgangscollecte is bestemd voor de Vastenactie. Wij wensen u een gezegende dienst toe. Na afloop van de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de gemeentekamer.