Oud-Katholieke Parochie Schiedam

2020 | Gebed in coronacrisis

Heer God
schepper van licht en leven
oorsprong en doel van ons bestaan

zie naar uw mensen in benauwdheid
benauwd door de gevolgen van het coronavirus
             slachtoffers, familieleden en vrienden
benauwd door de verantwoordelijkheid voor een goede zorgverlening
             artsen en verplegenden, vrijwilligers
benauwd door onrust en onzekerheid
             wij allen – kwetsbare mensen
             ons oog op u gevestigd

wees onze bevrijder
dat we een geneesmiddel vinden tegen het virus
dat we rust vinden tegen onze onrust
vertrouwen als we dat tekortkomen

leid ons door uw Geest naar de dag van Pasen
dat we uw heilige naam loven en prijzen
in eeuwigheid
door Christus onze Heer.
Amen.