Oud-Katholieke Parochie Schiedam

2020 | Hervatting van de vieringen en aanscherpingen

Vanuit het Bisschoppelijk Buro hebben wij aangescherpte regels ontvangen aangaande de coronamaatregelen tijdens de vieringen.

Deze maatregelen gaan in per a.s. zondag 4 oktober 2020.
Wij hopen van harte op uw begrip voor onderstaande aanscherpingen; het is in ons aller belang om besmetting met het coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen.MONDKAPJES VANAF NU VERPLICHT

In alle Oud-Katholieke parochies wordt vanaf heden tijdens kerkdiensten en alle overige fysieke bijeenkomsten het gebruik van een mondkapje verplicht gesteld.
Het mondkapje moet gedragen worden wanneer mensen ‘in beweging’ zijn, dus bij verplaatsingen in het gebouw, van en naar de zitplaats. Op de zitplaats zelf is het gebruik van een mondkapje niet nodig.
Voor de communie betekent dit dat men met mondkapje draagt bij het lopen naar de plaats waar de communie wordt uitgereikt, men het kort afzet om de communie tot zich te nemen en het weer opzet voor het teruggaan naar de zitplaats.
De verplichting is van toepassing op alle bij de kerkdienst betrokkenen, zoals voorgangers, misdienaars en deurwachten, met uitzondering van cantors en koorleden tijdens gezangen en voorgangers en lezers tijdens schriftlezingen, gebeden en preken, mits zij op voldoende afstand (minimaal 3 meter) van de gemeente staan.
U wordt verzocht zelf voor uw eigen mondkapjes zorg te dragen. Het kerkbestuur zal wel zorgen voor een "nood"-voorraad.

NEURIËN NIET TOEGESTAAN
Het is u bekend dat gemeentezang niet is toegestaan. Echter, in tegenstelling tot wat door sommigen eerder gedacht werd, wijst het Bisschoppelijk Buro ons erop dat zij ook neuriën als "gemeentezang" ziet en dat ook dat dus niet is toegestaan.


Met vriendelijke groet,
namens het kerkbestuur,
Andries Stam