Oud-Katholieke Parochie Schiedam

2020 | Geen vieringen i.v.m. landelijke lockdown

Evenals op 13 maart jl, (eerste lockdown), moeten wij u helaas opnieuw berichten dat er
de komende tijd géén vieringen in onze kerk zullen worden gehouden, dit besluit gaat per direct in.
Dit betekent dat er vanaf a.s. zondag 20 december tot en met 13 april 2021 geen vieringen zijn!


Uiteraard doet dit besluit bijzonder veel pijn. De beide bisschoppen hebben een herderlijke brief geschreven waarin zij ingaan op dit besluit. Klik op deze link om dit te lezen.

Wel wordt de kerk aan de Dam open gesteld voor bezinning, gesprek, of het ontsteken van een kaars.
Deze openstelling zal zijn op donderdag 24 december van 14.00 tot 17.00 uur.

U bent van harte welkom, inschrijven is niet nodig. Uw gegevens worden bij de ingang van de kerk genoteerd en alle bestaande maatregelen: 1.5 meter afstand, mondkapje bij bewegingen door de kerk, etc. zijn van kracht.

Laten wij met elkaar in gebed verbonden blijven en maakt u vooral ook gebruik van de telefoon, de e-mail en andere communicatiemiddelen voor onderling contact en bemoediging. Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, dan kunt u zich wenden tot het kerkbestuur.

Met vriendelijke groet, 
namens het kerkbestuur,
Andries Stam