Versoepelingen van de coronamaatregelen

Vanaf zondag 26 september gelden in Schiedam de volgende versoepelingen van de coronamaatregelen


1. De registratieplicht is afgeschaft. U hoeft zich van tevoren niet meer aan te melden voor een zitplaats.
2. Bij de communie is het weer toegestaan om met meer mensen tegelijk naar voren te komen en gebruik te maken van de knielbanken.
3. Na afloop mag weer koffie worden gedronken. Op 26 september a.s. zullen wij proberen dit in de kerk te organiseren. Zodra dat mogelijk is zullen we weer gebruik maken van de gemeentekamer.

Een aantal zaken wijzigt nog niet:
- u wordt verzocht gebruik te maken van de hygiënezuil bij de ingang.
- er wordt nog géén gebruik gemaakt van de wijwaterbakjes.
- de vredegroet vindt plaats op afstand en zonder handen schudden.
- er wordt nog onder één gedaante gecommuniceerd.

Verder verzoeken wij u vriendelijk om altijd rekening te houden met hygiëne en elkaars wensen ten aanzien van afstand/nabijheid.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u zich uiteraard wenden tot het kerkbestuur!


Met vriendelijke groet,

Namens het kerkbestuur,
Andries Stam