Hervatting van de vieringen

Vanaf 14 juni 2020 worden er weer vieringen in onze parochie gehouden.

Vanaf zondag 14 juni 2020 worden de vieringen in onze kerk hervat. Wij zijn heel blij dat wij u vanaf dat moment weer mogen verwelkomen!

Uiteraard houden wij ons strikt aan de richtlijnen zoals deze thans gelden. Dat heeft de nodige consequenties voor u als kerkganger. Als u vaste bezoeker van onze kerk bent, heeft u reeds de nodige instructies van ons ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, houdt u zich dan aan de volgende regels:

1. Als u een viering op zondagmorgen wilt bijwonen, dan dient u zich van tevoren per e-mail aan te melden bij de secretaris van het kerkbestuur. Doe dit uiterlijk op de voorafgaande vrijdagavond vóór 18.00 uur en vermeld in uw e-mail duidelijk uw naam, geboortedatum, email-adres en telefoonnummer. U krijgt uiterlijk vrijdagavond 22.00 uur een bevestiging of een afwijzing toegestuurd, alsmede verdere aanwijzingen aangaande het verloop van de viering en de geldende regels. Als u geen vaste bezoeker van onze kerk bent, dient u zich altijd van tevoren aan te melden, anders mogen wij u op zondag níet toelaten tot het kerkgebouw.

2. Kom alleen naar de kerk als u klachtenvrij bent. In de kerk dient u altijd de aanwijzingen van de deurwachter op te volgen. Bewaar te allen tijde 1,5 meter afstand van anderen. Zingen is vooralsnog niet toegestaan. Er is geen koffiedrinken na afloop van de viering.

Wij hopen van harte u binnenkort te kunnen begroeten!


Met vriendelijke groet,
namens het kerkbestuur,
Andries Stam, secretaris a.i.