H. Laurentius, diaken en martelaar

Begintijd 13 augustus 2017 10:30

Eindtijd 13 augustus 2017 12:00

Vandaag vieren wij H. Laurentius, diaken en martelaar. In deze dienst van Schrift en Gebed zal lector dhr. Karel Geerlof voorgaan. Organist is mw. Sabine Geerlof-van de Zande. De deurcollecte is bestemd voor Kazuifels. Na de viering wordt u van harte uitgenodigd om gezamenlijk een kopje koffie / thee te drinken. Wij wensen u een goede viering toe...