Gedaanteverandering van de Heer - Transfiguratie

Gedaanteverandering van de Heer - (Transfiguratie)

Jezus nam Zijn discipelen
Petrus, Jakobus en Johannes mee een berg op om te bidden. Terwijl Hij bad, veranderde Zijn persoonlijke gedaante in een verheerlijkte verschijningsvorm. Zijn kleding werd oogverblindend wit. Mozes en Elia verschenen en spraken met Jezus over Zijn dood, die spoedig zou plaatsvinden.

Toen een wolk hen omhulde, zei een stem: “Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!” De wolk trok op; Mozes en Elia waren verdwenen en Jezus was alleen met Zijn leerlingen die nog steeds heel erg bang waren. Jezus waarschuwde hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze gezien hadden, totdat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan...