Welkom

Advent

AdventAdvent

Gedurende de vier weken van de Advent bereidt de kerk zich voor op het grote feest van Kerstmis. Dat feest gedenkt de geboorte van Jezus van Nazaret in de stad van David, Bethlehem. 

Wat betekent deze persoon voor ons, dat hij ons na tweeduizend jaar nog altijd inspireert? Het heeft te maken met zijn levensloop, zoals die in de vier ... Lees verder>>

 Welkom bij de website van ’t Huis te Poort / Oud-Katholieke Parochie   van de H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius aan de Dam 28 te Schiedam.

Op deze plaats komt sinds de reformatie (1572) Katholiek Schiedam samen voor de eredienst en geeft aldus van het begin af aan  de Oud–Katholieke gemeente te Schiedam onderdak. Op 7 april 1994 is bij  goedkeuring van † Antonius Jan Aartsbisschop van Utrecht de Parochie van de H.  Johannes de Doper te Schiedam officieel verenigd met de Parochie van de HH.  Laurentius en Maria Magdalena te Rotterdam tot de nieuwe Parochie van de HH.  Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius.